Gezinstherapie

Gezinstherapie

Gezinstherapie is geïndiceerd wanneer negatieve interactiepatronen de boventoon voeren in het gezin en hierdoor een ontspannen sfeer en de ontwikkeling van gezinsleden in de weg staan. Ik voer deze gesprekken vaak in wisselende samenstelling met de betrokken gezinsleden.

Wanneer het kind in behandeling is bij de praktijken Op Maat Gemaakt en Hanna Helpt, worden de gesprekken over het algemeen vergoed. Ook met de gemeente kunnen ouders afspraken maken over eventuele vergoeding van deze gesprekken.

Specifieke behandelmethode: Nieuwe autoriteit

Nieuwe Autoriteit is een behandelmethode voor ouders. Deze methode is ontwikkeld door Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. Het is een effectieve benadering om agressief en destructief gedrag binnen gezinnen op te lossen. Het gaat om ouders van jongeren, die allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag laten zien, zowel externaliserend (brutaliteit, verbale en fysieke agressie) of internaliserend (niet uit bed komen, schoolweigering, gamen). Ouders zijn zich vaak machteloos gaan voelen en escalaties (zowel agressie als ouders die alsmaar toegeven aan de eisen van hun kind) voeren de boventoon

Wanneer het kind in behandeling is bij de praktijk Hanna Helpt of Praktijk op maat gemaakt, worden de gesprekken over het algemeen vergoed. Ook met de gemeente kunnen ouders afspraken maken over eventuele vergoeding van deze gesprekken.

Ouderbehandeling

Als systeemtherapeut werk ik samen met de praktijken Op Maat Gemaakt en Hanna Helpt.Wanneer een kind in therapie is, is het de bedoeling dat er een ontwikkelingsproces op gang komt. Dit kan zich uiten in kleine of grote gedragsveranderingen die ook merkbaar kunnen zijn in de ouder-kindrelatie. Dit vraagt een afgestemde reactie van de ouder. Middels gesprekken met ouders stem ik zo af dat het kind en de ouders optimaal van de behandeling kunnen profiteren.

Wanneer het kind in behandeling is binnen de BGGZ, worden de gesprekken over het algemeen vergoed.

Samenwerkingspartners:

Hanna helpt

Praktijk op maat gemaakt